Studio-M Miniature Fairy Garden White Pebble, 8 oz Jar

Miniature Fairy Garden White Pebble, 8 oz Jar

Regular price $5.50 Sale

8 oz jar of white pebbles perfect to pave the way to your fairy garden!